Uppsala-Carolina

Grundades torsdag 7 maj 1981
Klubb 13082 - Distrikt 2350 - Charternummer Det första året

Uppsala Carolinas första verksamhetsår, 1981 – 1982

Sitt första lunchsammanträde höll Uppsala Carolina Rotaryklubb torsdagen den 7 maj 1981. Lokalen var Östgöta Nation och med viss rörelse konstaterar en sentida iakttagare att lunchpriset uppgick till 28 kr exkl. öl.

S.k. Charterceremoni avhölls under festliga former senare, nämligen lördagen den 3 oktober 1981, på Värmlands nation. Klubben var därmed en fullvärdig medlem av den rotarianska familjen i Uppsala och en del av den världsomspännande Rotarygemenskapen.

Innan man kommit så långt krävdes naturligtvis ett omfattande förarbete. Arkivet ger vissa besked, som nog inte är helt klargörande förutan en närmare analys. Allt tyder emellertid på att bildandet av en ny klubb hade varit på tal några år; korrespondens i ärendet finns från 1979 och framåt.

Den drivande kraften var Åke Davidsson, i många år förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och chef för dess kart- och bildavdelning. Även om andra också har nämnts från tillkomstskedet, som t ex framlidna rotarianerna Stig Reuterswärd och Svante Bergström, pekar mycket på att Åke Davidsson, charterpresidenten, var den främste initiativtagaren. Det kändes naturligt att anknyta till det som varit hans arbetsplats, därigenom fick klubben namnet ”Carolina”, en värdig benämning med ett innehåll av både kultur och historia.

Åkes insatser – med stöd av många - bär tydliga vittnesbörd om en omfattande verksamhet i interimistiska styrelser och andra klubborgan under framför allt året 1981. Det krävdes mycket arbete, att starta en ny Rotaryklubb innebar sannerligen inte bara att man skaffade lämplig lokal och började äta luncher.

En påtaglig strävan fanns att inte göra klubben alltför stor, man skulle personligen lära känna alla kamrater. Man borde högst hålla sig kring 50 personer; den allra första skaran kom att omfatta ungefär hälften. Åke Davidsson och hans kamrater lyckades skapa den stämning av glad respektlöshet, som blivit Carolinaklubbens speciella signum. Många av de tidigare verksamma presidenterna har vittnat om detta.

Som Ragnar Öhrnell skriver: ”Jag skulle tro att det är under klubbens första levnadsår, som framtidens melodi börjar gnolas av medlemmarna. --- Heder således åt Åke Davidsson och hans medbrottslingar från 1981.”

Texten en reviderad version av Torgny Nevéus, Ur jubileumsskriften Carolina fyller moped.


UPPSALA-CAROLINA ROTARYKLUBB

Presidenter 1981-

1981-82 Åke Davidsson

1982-83 Holger Ekeberg

1983-84 Bryn Widmark

1984-85 Rudolf Aust

1985-86 Bo Håkansson

1986-87 Ulf Wünsche

1987-88 Pertti Bengtsson

1988-89 Ragnar Öhrnell

1989-90 Pelle Öhlund

1990-91 Sten Kvarfordh

1991-92 Carl Peter Wickström

1992-93 Torgny Nevéus

1993-94 Janolof Pahlberg

1994-95 Tom Placht

1995-96 Claes-Henrik Jonsson

1996-97 Marianne Andersson

1997-98 Anders Sokolowski

1998-99 Hans Hagberg

1999-2000 Tom Lundin

2000-01 Christer Frånlund

2001-02 Ulf Hedefalk

2002-03 Birgitta Wikmark

2003-04 Per Cullhed

2004-05 Sune Lindh

2005-06 Hans-Göran Lenke

2006-07 Biör Flygt

2007-08 Pelle Öhlund

2008-09 Rolf Nylander

2009-10 Arvid Olsson

2010-11 Ann-Christin Palm

2011-12 Folke Bengtsson

2012-13 Magnus Elfwendahl

2013-14 Susanne Folin

2014-15 Mats Hjortberg

2015-16 Roland Lindh

2016-17 Madeleine Sultan Sjöqvist

2017-18 Per Lidström

2018-19 Lena Hallergård

2019-20 Andreas Lindblad

2020-21 Kerstin Weibull Lundberg

2021-22 Per Haglund

2022-23 Bibbi Smide

2023-24 Folke Bengtsson 

 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 52
- Herrar 40
- Damer 12
Paul Harris Fellow 13
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Borgen Restaurang & Festsalar
Orphei Drängars plats 1
75311 Uppsala
Sverige