Familjeplanering i Mutomo

fredag 21 januari 2022

Bibbi Smide

Uppsala Carolina är sedan länge involverad i Mutomoprojektet i Kenya. Här är en liten notis om vårt arbete där de senaste åren.

Projekt

2020 – 2021 Familjeplanering i Mutomo

Vår klubb har fortsatt sitt engagemang i Föreningen Mutomoprojekten. Ett utbildningsmaterial med titeln Family Planning For a Healthy Family utarbetades. Det gjordes i samarbete mellan ansvariga för familjeplanering i Mutomo och medlemmar i vår klubb. En privat sponsor i klubben bekostade tryckningen. Bilden visar personalen när de presenterar det 16-sidiga utbildningshäftet.
 

Klubben har också sponsrat familjeplaneringsprojekt i Kasaala. Syftet var att medvetandegöra ca 10 000 personer om olika preventivmetoder. Detta inkluderade att utbilda ca 40 mobilizers som i sin tur skulle sprida informationen om tillgång till preventivmedel. Medel för sponsringen samlades in via bl a julgåvor till projektet och konstlotteri.

Utvärderingen av projektet visade att många som bor i byarna förstod värdet av barnbegränsning och de ville lära sig mer. Vidare framkom att mobilizers önskade västar med emblem för att kunna visa att de arbetade med familjeplanering.

 

2021-22: Fortsättning – familjeplaneringsprojekt

Klubben fortsätter att stötta familjeplaneringsprojekten i Mutomo. Under perioden har vi hjälpt till med att få fram västar. På ryggen kan man läsa F.P.C.M. = family planning community mobilizers. Västarna är också märkta med Rotary Club Uppsala Carolina.