Uppsala-Carolina @ O-ringen

tisdag 2 augusti 2022

Bibbi Smide

Klubb: Uppsala-Carolina

Distrikt: 2350 – Uppland

Datum: 23-29 juli 2022

Projekt: Rotary syns på O-ringen!

Rotary är där människor möts!

Informationskampanj om Rotary i samband med O-ringens aktiviteter i Uppsala juli 2022.

I samarbete med Rotary Ungdomsutbyte (Rotary Youth Exchange) deltar vi under O-ringen veckan och berättar om Rotary.

Bakgrund

O-ringen, den årligen återkommande orienteringsaktiviteten med ca 20 000 närvarande personer i Uppsala under en veckas tid, bör vara ett utmärkt tillfälle för att synliggöra Rotary. Evenemanget kan jämföras med Rotarys medverkan vid Bokmässan i Göteborg, hösten 2017. Det framkom då att insatsen varit mycket framgångsrik och bjudit på många intressanta möten.

Syfte och mål

Syftet är att sprida kunskap om Rotarys arbete, olika verksamheter och engagemang i samhällsfrågor, såväl nationellt som internationellt. Ytterligare ett syfte är att rekrytera nya medlemmar i olika delar av vårt land.

  • Rotary ungdomsutbytet ettårsutbytet.

  • Rotary ungdomsutbytet sommarläger.

  • Rotary ungdomsutbytet sommarutbytet.

  • Rotary New Generation Service Exchange. praktik, arbete och studier via Rotary för personer mellan 19 och 30 år.

Hur vi ska genomföra projektet

Kostnaden för att delta i aktiviteten delas mellan Rotaryklubben Carolina, Uppsala (1250 kr) och RU (7500 kr). Rotary får tillgång till en monter á 3 x 3 m, inklusive tält, wifi, el & golv; placerat vid det nedlagda djursjukhuset vid Ultuna.

Ansvariga för Rotaryklubben Carolina och Ungdomsutbytet i Rotary distrikt 2350 utarbetar en plan för genomförande av projektet.


Montern skall utrustas med beachflaggor.

Vi ska trycka upp affischer för de olika klubbarna i Uppsala och 2350:s olika verksamheter.

  • ungdomsutbytet ettårsutbytet

  • ungdomsutbytet sommarläger

  • ungdomsutbytet sommarutbyten

  • ungdomsutbytet Georgiastipendiet

  • Uppsala-Carolina


Resultat

Antal besökare under veckan var 573 personer. Rotarymontern har haft ett bord med skyltar som beskriver Rotarys olika aktiviteter. Tekniken har gjort sitt intåg och varje skylt har haft en QR kod som informerat om aktuellt område. På bordet låg också den nya broschyren om Rotarys verksamhet, som tagits fram för detta tillfälle.

Sammanfattningsvis vill vi framhålla att Rotarys medverkan under O-ringen veckan varit mycket värdefull. Ett flertal ungdomar har fått information om stipendieverksamheten och ungdomsutbyten. Rotarianer från andra klubbar har framhållit att de stimulerats av att Rotary varit med på O-ringen. Många flanörer som vi träffat har uttryckt att de fått lära sig mer om Rotarys verksamhet.


Diskussion

De syften vi hade inför vår medverkan i O-ringen-veckan har uppfyllts på ett bra sätt. Vi har spridit kunskap om Rotarys arbete inom olika områden. Intresset för att söka medlemskap i en Rotaryklubb i landet har väckts, då flera undrade hur man kan gå till väga. Många ungdomar har fått kunskap om Rotarys stipendieverksamhet.


Ansvariga för projektet

Projektledare: Bibbi Smide Uppsala-Carolina

Ass. projektledare: Anders Eriksson DC 2350.En dag på O-ringen.