President

torsdag 16 juni 2022

Bibbi Smide

 1. Välkommen till Uppsala-Carolina! 


En kedja runt halsen, en gammaldags lunchklocka i handen och en bok med titeln Döden på Rotaryklubben skriven av Nils Hövenmark år 1973. Tre saker att begrunda och tolka innebörden av, då jag nu har ett års presidentskap framför mig. Jag är president nummer 42 i klubben som får förmånen att axla detta ansvar.


Kedjan med Rotarysymbolen, hjulet som snurrar, gemensam för oss alla fler än 1,4 miljoner Rotarianer som finns i över 200 länder. I boken jag har till låns står det: X var också stolt över att vara medlem i Rotary; och Rotaryknappen gav honom tillträde till alla klubbar i hela världen. Klockan, med den i handen visar man att vi är handlingskraftiga personer med möjlighet att bidra till en positiv utveckling i samhället, såväl lokalt som internationellt.


Jag vill att vi bygger vidare på den stämning som Carolinas grundare Åke Davidsson och hans kollegor lyckades skapa under första verksamhetsåret 1981- 1982, nämligen att klubbens speciella signum ska vara en stämning av glad respektlöshet.


Låt oss

 • ses på luncher varje vecka, eller när vi har möjlighet att närvara
 • arbeta vidare med ungdomsutbyten och fredsarbete via Rotary Peace Fellowship
 • fortsätta engagera oss i Mutomoprojekten i Kenya
 • sälja många biljetter till årliga Poliokonserten i oktober
 • sprida kunskap om Rotary i samband med O-ringens arrangemang i Uppsala
 • delta i lokala sociala projekt
 • blicka framåt och engagera oss och få många nya medlemmar
 • vara en klubb som arbetar efter Rotarys etiska kompass:
 1. Är det sant?
 2. Är det rättvis mot alla som berörs?
 3. Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
 4. Är det till fördel för alla berörda?

Du är varmt välkommen att besöka oss och delta i en torsdagslunch!
Bibbi Smide

President 2022/23