Ordinare lunchmöte -- Uppsala-Carolina

torsdag 24 november 2022 12:00 - 13:00 , Samariterhemmet, Samaritiergränd 2, 75319 Uppsala, Sverige
Talare:

Lars-Erik Rydbrant


Organisatörer:
  • Bibbi Smide

Lars-Erik Rydbrant berättar om Rotarys roll som fredsbyggare. Han börjar sin berättelse 1914 med att  rotarianer från Hamilton, Ontario,  på det årliga kanadensiska Rotary-konventet,  föreslog att  "låta  låna sitt inflytande till att upprätthålla fred mellan världens nationer." Presentationen avslutas med tankar kring vad och hur vi kan engagera oss i dessa frågor på en mer vardaglig nivå.


Registrering


Registrering fram till : Ingen tidsfrist

Max. antal deltagare: 100

Jag kommer på lunchen.Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning