Empty

Uppsala-Carolina

Rotary är en av de goda samhällskrafterna som främjar gemenskap genom öppenhet och samförstånd. Uppsala-Carolina rotaryklubb är engagerad i lokala och internationella projekt. Lokalt stöttar vi Uppsala stadsmission genom olika insamlingar, internationellt stödjer klubben Mutomoprojekten, särskilt familjeplanering, och har bland annat utarbetat utbildningsmaterial som används för ändamålet. Gemensamt med övriga Rotary i Uppsala och i världen deltar vi aktivt i Rotarys globala projekt för att utrota polio.

I vår klubb ses vi på Borgen varje torsdag kl 12.00. Tillsammans med Uppsala Norra rotaryklubb, äter vi lunch och lyssnar på intressanta föredrag och diskussioner.

Vår klubb är en av åtta Rotaryklubbar i Uppsala och grundades den 7 maj 1981 på Östgöta Nation, lunchpriset var då 28 kr exklusive öl. Det kan konstateras att de sammanhållande krafterna i klubben växer lika starkt som prisutvecklingen på mat och dryck gör.

Lunchmöten

Vi har våra ordinarie lunchmöten torsdagar 12:00-13:00 på 

Borgen Restaurang & Festsalar, Orphei Drängars plats 1, Uppsala.


Om du är intresserad att delta skicka ett email till:

folke.bengtsson@svenskakyrkan.se.


Välkommen!